Zamówienia Publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – Wersja nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – Wersja nr 2 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022  Wersja nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu – otwórz
SWZ krajowy wraz z załącznikami – otwórz
Formularz asortymentowo-cenowy – otwórz

 INFORMACJA O KWOTACH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI – otwórz 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – otwórz

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA– otwórz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – otwórz

OGŁOSZENIE  O WYNIKU POSTĘPOWANIA– otwórz


Autor:


Data ostatniej zmiany: